FMS testavimas

Funkcinių judesių vertinimo kriterijai buvo sukurti pirminių, arba pagrindinių judesių kokybei, judesio kontrolei atliekamo judesio metu, bei judesio vientisumui įvertinti. FMS (Funkcinių judesių vertinimas) leis Jums nustatyti:

  1. Lokomocinės sistemos sutrikimus, ar ribojančius veiksnius neleidžiančius išpildyti keliamas sąlygas;
  2. Įvertinti rizikos veiksnius išreikštus: mobilumo ir stabilumo nepakankamumu; simetrijos trūkumu tarp priešingų kūno pusių; judesio ribotumu bei kūno struktūrų neefektyvia integracija (raumenų aktyvacijos sekos sutrikimas);
  3. Tiesiogiai susieti gautus rezultatus su Jūsų pasirinkta poveikio programa.

Funkcinis judesių vertinimas, rizikos veiksnių, traumų pasireiškimų nustatymas ir koreguojančių pratimų (t.y. kokias treniruotes reikia pasirinkti), judesio atlikimo kokybei pagerinti.

 

Funkcinis judesių vertinimas susideda iš septynių atliekamų judesio testų. Pagrindinis testų vertinimo kriterijus – atliekamo judesio stereotipo kokybė. Dauguma individų geba atlikti įvairiausius judesius skirtingų veiklų metu, tačiau nesugeba efektyviai išpildyti FMS testo reikalavimus. Tokie asmenys kasdieniniai veiklai atlikti naudoja kompensacinius judesio stereotipus, kad pasiektų savo tikslą. Ilgai užsitęsus šioms kompensacijoms sistema pereikvojama ir jos efektyvumas krenta: daugiau pastangų, kad atlikti tą patį - įprastinį judesį: sąnarių, raiščių, bei raumenų panaudojimas ne pagal normalios biomechanikos principus leidžia nuspėti tikėtiną traumą.

 

Suderinus su personalinėmis treniruotėmis pasieksite maximalių rezultatų!