Taisyklės ir sąlygos

PATVIRTINTA

Direktoriaus įsakymu

2014-10-31 Nr. 1

Pataisyta

Direktoriaus įsakymu

2019-02-20 Nr. 4

Naudojimosi sporto ir sveikatingumo klubo „Ir Tau“ teikiamomis paslaugomis taisyklės:

I.Bendroji dalis

1. Naudojimosi sporto ir sveikatingumo klubo „Ir Tau“ teikiamomis paslaugomis, taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sporto ir sveikatingumo klubo „Ir Tau“ (toliau Taisyklėse – „Sporto ir sveikatingumo klubo“) paslaugomis. Pradėti naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis leidžiama, tik Sporto ir sveikatingumo klubo lankytojui (toliau Taisyklėse – „Lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Įsigyjus klubo kortelę ir registruojantis Sporto ir sveikatingumo klubo rezervavimo sistemoje adresu: http://irtau.lt/kontaktai/naujoji-registracija-i-treniruotes Jus patvirtinate, kad su taisyklėmis susipažinote, sutinkate jų laikytis, o nesilaikant jų taikomos nustatytos nuobaudos.

2. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis Sporto ir sveikatingumo klubas turi teisę neleisti lankytojui naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis.

3. Treniruočių studija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto ir sveikatingumo klubo lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Sporto ir sveikatingumo klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto ir sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto ir sveikatingumo klubo patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.

4. Jeigu lankytojas dėl Sporto ir sveikatingumo klubo kaltės negali naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis, už kurias jis iš anksto sumokėjo, lankytojui galiojantis abonementas bus pratęsiamas.

4.1. Treniruotės vyksta į treniruotę atėjus 3 klubo lankytojams. Jei mažiau nei 3 klubo lankytojai, treneris turi teisę nevesti užsiėmimo.

 

II. Abonemento įsigijimas ir galiojimas

5. Naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis – rezervuoti ir lankyti treniruotes – lankytojai gali tik įsigiję asmeninį (šeimyninį) abonementą arba klube dar nesportavę, pasinaudojantis pirma nemokama treniruote (dėl nemokamos treniruotės rezervavimo būtina susisiekti Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , nurodant treniruotę, vardą pavardę ir kontaktinį telefono numerį). Jei pirmąją treniruotę jau išnaudojote, įsigykite abonementą, kuris bus priskirtas prie jūsų vardinės sporto klubo kortelės, kad galėtumėte ir toliau naudotis sporto klubo paslaugosmis ir rezervuoti apsilankymus.

6. Ligos ar kitos svarbios priežasties atveju vieno mėnesio galiojimo abonemento galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 1 savaitei. Abonemento galiojimo laiką lankytojas gali sustabdyti parašius el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (nurodžius vardą, pavardę, sustabdymo priežastį). Po abonemento galiojimo laiko pabaigos pratęsimas sistemoje nebeįmanomas.

7. Treniruotės rezervacija gali būti atšaukiama likus ne mažiau kaip 4 valandoms iki treniruotės pradžios prisijungus sistemoje. Likus mažiau nei 4 valandoms iki treniruotės pradžios rezervacija neatšaukiama. Esant ypatingai priežasčiai, dėl neatvykimo, klausimai ir prašymai pateikiami Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  (nurodžius vardą, pavardę, neatvykimo priežastį). Nepranešus, neatšaukus registracijos treniruotė bus nuskaičiuojama nuo galiojančio abonemento, arba pirmoji nemokama treniruotė bus užskaityta, kaip panaudota.

7.1 Treniruotė rezervuojama ne vėliau, kaip 2 val.iki užsiėmimo pradžios prisijungus prie savo paskyros. Likus mažiau nei 2 valandoms iki užsiėmimo pradžios, registracija nebegalima.

8. Lankytojams, įsigijusiems abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto ir sveikatingumo klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis. Pinigai už treniruotę ar abonementą nėra grąžinami, jeigu treniruotė norimu laiku vyksta, bet ją veda kitas užsiėmimo treneris.

 

III. Lankytojų sveikatos būklė

9. Treniruočių studija suteikia lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto ir sveikatingumo klubu, bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.

10. Lankytojai, naudodamiesi Sporto ir sveikatingumo klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Treniruočių studijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto ir sveikatingumo klubo, bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.

11. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.

12. Lankytojai nuo 14 iki 18 metų privalo pasitikrinti sveikatą ir pateikti sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) (jo kopiją), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba rašytinį tėvų patvirtinimą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklę leidžia jam naudotis teikiamomis paslaugomis.

13. Sporto ir sveikatingumo klubo darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.

14. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto ir sveikatingumo klubo, tenka lankytojui. Treniruočių studija neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto ir sveikatingumo klubo darbuotojų kaltės.

15. Kilus įtarimų dėl netinkamos užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės ir treneriams paprašius, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

 

IV. Sporto ir sveikatingumo klubo tvarka ir rekomendacijos:

16. Treniruočių studijos užsiėmimų tvarkaraštis yra skelbiamas interneto svetainėje www.irtau.lt  Apie užsiėmimų tvarkaraščio pasikeitimus lankytojai informuojami iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną, interneto svetainėje www.irtau.lt., ir Facebook paskyroje. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo treneris.

17. Treniruočių studijos užsiėmimų rūšį lankytojas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę.

18. Treniruočių studijos lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus ir atvykti likus 15 min. iki užsiėmimo pradžios. Treniruočių studijos užsiėmimų treneriams suteikta teisę neįleisti į užsiėmimus daugiau nei 10 min pavėlavusių lankytojų.

19. Draudžiama dėvėti Sporto ir sveikatingumo klubo užsiėmimų salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą. Rekomenduojama dėvėti patogią ir nevaržančią judesių aprangą.

20. Sporto ir sveikatingumo klube neteikia daiktų saugojimo paslaugos, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietos. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Sporto ir sveikatingumo klubo rūbinėje. Lankytojams rekomenduojama į Sporto ir sveikatingumo klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto ir sveikatingumo klubą. Treniruočių studija neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto ir sveikatingumo klubo kaltės. Lankytojo Sporto ir sveikatingumo klube palikti daiktai saugomi 30 kalendorinių dienų.

 

V.Studijos lankytojo įsipareigojimai:

21. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Treniruočių studijos paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto ir sveikatingumo klubo, savo, kitų Sporto ir sveikatingumo klubo lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

22. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Sporto ir sveikatingumo klubo turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į Sporto ir sveikatingumo klubą.

23. Nedelsiant informuoti Sporto ir sveikatingumo klubo darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis.

24. Naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Sporto ir sveikatingumo klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.

25. Laikytis Sporto ir sveikatingumo klubo atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Sporto ir sveikatingumo klubo įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių.

26. Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis.

27. Treniruočių studijos užsiėmimuose dėvėti švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą.

28. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti į Sporto ir sveikatingumo klubą tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus.

29. Fotografuoti ir filmuoti tik turint Sporto ir sveikatingumo klubo vadovybės leidimą.

30. Atlyginti Sporto ir sveikatingumo klubo materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto ir sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti Sporto ir sveikatingumo klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto ir sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

31. Jūsų patogumui ir Jums aktualios informacijos sklaidai, registracijos metu pateiktas Jūsų elektroninio pašto adresas bus naudojamas išskirtinai Sporto ir sveikatingumo klubo tiesioginės rinkodaros tikslais (siųsti naujienų ar informacinius laiškus). Nepageidaujant gauti naujienų, visada galite atsisakyti paspaudę nuorodą naujienlaiškio apačioje.

 

VI. Sporto klubo kortelės naudojimas:

32. Registracija į treniruotes galima, tik turint galiojantį abonementą. Neturint galiojančio abonemento, sistema registruotis neleidžia.

33. Klube dar nesportavę, pasinaudojantys pirma nemokama treniruote, dėl nemokamos treniruotės rezervavimo būtinai turi susisiekti Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , nurodant treniruotę, vardą pavardę ir kontaktinį telefono numerį.

34. Abonementą prie vardinės sporto klubo kortelės priskyria treneris, atsiskaitant grynaisiais sporto klube. Taikomas vienkartinis sporto klubo vardinės kortelės įsigyjimo mokestis.

35. Pametus, sugadinus ar kitokiais būdais pažeidus kortelę, kai kortelių skaitytuvas jos nuskaityti nebegali, būtina įsigyti naują kortelę, kurią treneris priskirs prie jūsų paskyros. Lankytojas yra atsakingas už savo kortelės saugumą.

36. Lankyti sporto klubo užsiėmimus galima tik IŠ ANKSTO užsiregistravus nurodytoje treniruočių sistemoje!

37. Vardinę sporto klubo kortelę būtina paduoti nuskaitymui PRIEŠ užsiėmimą. Jei pamiršote atsineštį sporto klubo kortelę, treneriui turite pasakyti vardą ir pavardę ir užsiėmimas bus nuskaičiuotas sistemoje.

38. Jungiantis prie sistemos turite suvesti kortelės numerį ir pavardę mažąja raide, be lietuviškų raidžių.

39. Kitoje kortelės pusėje, baltoje juostelėje prašome palikti tik inicialus, pagal kuriuos klientas galėtų atskirti savo asmeninę kortelę, nes vardas ir pavardė ant jos nėra nurodomos.

 

VII. Dovanų kuponai

40. Sporto klubo dovanų kuponą būtina aktyvuoti kupono galiojimo laiku. Nuo aktyvacijos pradžios abonementas galioja 1 mėn.

41.  Veido ir kūno puoselėjimo procedūroms galima registruotis tik dovanų kupono galiojimo laiku.

42. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami, pinigai negrąžinami.

 

VIII. Duomenų apsauga

43. Norime, kad Jūs žinotumėte, kokius duomenis apie Jus renkame ir kam juos naudojame. Kasdien dirbame tam, kad užtikrintume Jūsų sklandų ir patogų apsilankymą sporto klubo užsiėmimuose ir patogų naršymą svetainėje. Dėl to itin atsakingai vertiname Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir užtikriname visas sąlygas, kad duomenys būtų tvarkomi skaidriai, o informacija apie jų rinkimą būtų pateikiama aiškiai ir atvirai.Vertindami Jūsų privatumą ir mums pateikiamus asmeninius duomenis, žemiau dalinamės išsamia informacija, kokie Jūsų asmeniniai duomenys ir kokiems tikslams yra naudojami. Jei kyla klausimų ar turite pastebėjimų, susisiekime el.paštu: iŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

44. Kokius duomenis renkame ir naudojame? 

Jūsų pirmam apsilankymui sporto klube reikalingas paskyros sukūrimas sistemoje www.sportinn.lt , reikalinga minimali informacija yra Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai paskyros sukūrimui, registracijai į treniruotes ir identifikavimui apsilankimų nuskaičiavimui. Visi duomenys saugomi www.sportinn.lt (Evelina Pukinskaitė Individualios veiklos pažyma Nr. 645064 El.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  )

Reklaminio pobūdžio informacija nesiunčiama, telefono numeris naudojamas tik asmeninam pranešimui apie pasikeitimus treniruočių grafikuose, pranešti apie treniruočių pasikeitimus. Ant asmeninės ID kortelės prašome palikti tik inicialus, pagal kuriuos klientas galėtų atskirti savo asmeninę kortelę, nes vardas ir pavardė ant jos nėra nurodomos. 

45. Kokių duomenų nerenkame, nesaugome ir nesiejame su asmeniu?

Vykdydami savo tiesioginę veiklą ir bendraudami su Jumis, mes tikrai:
nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;
neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

nesaugome duomenų, kurie tiesiogiai nesusiję ir nereikalingi Jūsų apsilankymamas sporto klube ir internetinėje svetainėje.

46. Kaip saugome ir tvarkome asmeninius duomenis, kaip Jūs galite prisidėti prie savo duomenų apsaugos?

Naudodami organizacines ir technines priemones užtikriname, jog Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

Mūsų vidinė organizacinė sistema sukurta taip, kad su Jūsų asmeniniais duomenimis galėtų susipažinti ir juos tvarkyti tik tie asmenys, kurie turi specialų įgaliojimą. Slaptažodžiai yra nuolatos keičiami (naudojant raides, skaičius ir kitus skyrybos ženklus).

Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad jungiantis prie sistemos Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys ir kad jie būtų tinkamai saugomi. Patariame saugoti ID kortelių bei kitus duomenis, kuriais pasinaudojus gali būti pažeistas Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas.

Jungiantys prie draudimo sistemų klientų duomenys naudojami tik prisijungimui ir paslaugos nuskaičiavimui, duomenys atskirai nėra išsaugomi, jie saugomi, tik draudimo bendrovių sistemose.

 47. Kaip sužinoti duomenų tvarkymo pakeitimus?

Naujausią asmens duomenų apsaugos informaciją visada galite rasti mūsų interneto svetainės skiltyje: „Registracija“ –> „Taisyklės ir sąlygos“.

48. Kodėl naudojami slapukai? 

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį naršant atitinkamoje interneto svetainėje. Užtikriname, kad slapukai padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, tačiau ne Jus, kaip konkretų asmenį.

Tiek mes, tiek kitos interneto svetainės slapukus naudoja siekdamos, kad apsilankymas svetainėje būtų paprastesnis ir efektyvesnis, kitaip tariant, ji atitiktų Jūsų poreikius. Jokie slapukai negali susieti informacijos su konkrečiu asmeniu, t. y. jie renka tik nuasmenintus duomenis. Jei nusprendėte, kad slapukai jums visgi nepatinka, visada galite juos ištrinti iš savo naršyklės. 

49. Kur rasti daugiau informacijos?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, o mums nurodo gaires, kaip kuo efektyviau apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Reglamentu išplečiamos Jūsų teisės bei suteikiamos priemonės dalyvauti Jūsų asmens duomenų tvarkyme bei jį kontroliuoti.

 

Dėl informacijos apie klubą, studiją skambinti telefonu: +370 61133213

 

Dėl informacijos apie registraciją, paskyras, treniruočių atšaukimą kreiptis: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.